بهترین نقطه جهان را بسازید

بهترین نقطه جهان را بسازید

فعل ساختن همواره بسیار زیبا و امید بخش هست. حتما تا به حال از والدین شنیده اید که می گویند چندین سال پیش قصد خرید قطعه زمینی را داشته اند که در حال حاضر در مرکز تهران است! و اگر این کار را انجام داده بودند، الان صاحب میلیارد ها تومان ثروت بودند، ولی افسوس […]