بازاریابی دیجیتال چیست

بازاریابی دیجیتال چیست بازاریابی دیجیتال چیست بازاریابی دیجیتال چیست

بازاریابی دیجیتال چیست ؟ بازاریابی دیجیتال که با نام های دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی اینترنتی هم شناخته می شود، به تمامی فعالیت های بازاریابی گفته می شود که با استفاده از ابزار دیجیتال یا در فضای اینترنت صورت می گیرد. در سال‌های اخیر حوزه‌های تجاری مختلف، برای ارتباط با مشتریان فعلی و آینده خود از […]