تجارت الکترونیک Electronic commerce

تجارت الکترونیک تجارت الکترونیک تجارت الکترونیک Electronic commerce

انجام تمام فعالیت‌های تجاری اعم از فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت تحت عنوان تجارت الکترونیک شناخته می‌شود. در نگاهی جامع تر و از منظر خود مفهوم تجارت، تجارت الکترونیک نه تنها مواردی را در بر می‌گیرد که در آن از ( تبادل الکترونیکی داده ) […]